Odpowiedz na pytanie konkursowe

Kto jest członkiem Twojej załogi i dlaczego?